Договір публічної оферти

Договір Публічної Оферти вступив в силу: 01 травня 2023 року ________________________________

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АППРО СКУЛ", ЄДРПОУ 44991659, в особі Директора Новгородської Наталії Вадимівни, іменоване в подальшому "Компанія" або "UpPro School", з одного боку та фізична особа або фізична особа-підприємець або юридична особа, що іменується в подальшому "Викладач" та/або "Користувач", з іншого боку, кожна спільно іменовані "Сторони", а кожна окремо - “Сторона”, уклали цей Договір Публічної Оферти (надалі іменується як "Договір" або “Публічна Оферта”), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Компанії, укласти з будь-яким Суб’єктом даних Договір про наступне:

1. ПРЕАМБУЛА


1.1. Будь ласка, уважно ознайомтеся з цим документом, щоб мати уявлення про правила отримання Послуг та доступу до Курсів.

1.2. Посилання на слова "ви" або "ваш" (або близькі за змістом слова) означають нашого Викладача або Користувача залежно від контексту Публічної Оферти.

1.3. Посилання на слова "ми", "наш" або "нас" (або аналогічні слова) означають Компанія UpPro School.

1.4. Слова він/вона та їх похідні в тексті документа можуть застосовуватися як до обличчя чоловічої, так і до жіночої статі, залежно від контексту документа.

2. ДЕФІНІЦІЇ


2.1. Викладач - це фізична особа, що має певний рівень знань та навичок та приймає участь в Курсах в якості ментора для передачі своїх знань Користувачу.

2.2. Користувач - це фізична особа, що отримує нову інформацію, знання, навички під час проходження Курсу.

2.3. Курс - це публічний захід, що організовується UpPro School та предназначений необмеженій кількості осіб, в якому приймають участь Викладач для передачі своїх знань/навичок Користувачу.

2.4. Суб’єкт даних - це спільна назва для Користувача та Викладача.

2.5. Сертифікат - це свідоцтво про проходження Курсу Користувачем, параметри якого вказані у відповідному розділі Сайту.

2.6. Згода Суб’єкта даних (далі «Згода») — це добровільне, конкретне, проінформоване та недвозначне волевиявлення, в якому Суб’єкт даних за допомогою заяви чи явної позитивної дії погоджується з умовами цього Договору.

2.7. Персональні дані — це будь-яка інформація, яка знаходиться в закритому доступі, що дозволяє прямо або опосередковано ідентифікувати Суб’єкта даних. Наприклад, ім'я, прізвище, номер телефону, IP-адреса.

2.8. Статистичні дані — це будь-яка інформація, яка знаходиться у відкритому доступі та прямо чи опосередковано належать до Суб’єкта даних. Наприклад, дані про назву або адресу компанії Викладача.

2.9. Дані - це спільна назва для Персональних та Статистичних даних.

2.10. Компания “UpPro School” (надалі “Компания” або “UpPro School”) - це сервіс, що зареєстрована в території України та належить Товариству з обмеженою відповідальністю “АППРО СКУЛ", ЄДРПОУ 44991659”

2.11. Вебсайт Компанії “UpPro School” (надалі “Сайт”) - означає вебсторінку або групу вебсторінок в мережі Інтернет, які розміщені за адресою: https://upproschool.com/, за допомогою яких Компанія надає Послуги Суб’єкту даних.

2.12. Послуги — це алгоритм дій, що виконуються Компанією для надання доступу Користувачу до Курсів, а Викладачу можливість здійснювати навчання Користувачів.

2.13. Реєстрація – встановлена Компанією процедура та результат внесення до бази зареєстрованих Користувачів їх особистих даних та/або іншої інформації про Користувача з метою ідентифікації Користувача та надання доступу до Курсів.

2.15. Третя сторона - означає фізичну або юридичну особу, державну установу, установу чи орган, окрім Компанії або Суб’єкта даних.

2.16. Правила Поведінки - це норми комунікації між Користувачем та/або між Користувачем та Викладачем та/або з Компанією, що встановлені умовами цього Договору та яких має дотримуватись Користувач.

3. ЗГОДА СУБ’ЄКТА ДАНИХ


3.1. Цей Договір укладається Суб’єкта даних шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору.

3.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному між Суб’єктом даних та Компанією.

3.3. У випадку якщо Суб’єкт даних не згодний з умовами Договору, то Компанія не надає Послуги такому Суб’єкту даних.

3.4. Будь-яка з наступних дій означають Згоду з умовами цього Договору:
 • підписання Публічної Оферти та інших нормативно-правові документів, що регулюють умови надання Послуг;
 • участь в Курсах;
 • реєстрація на Сайті;
 • отримання Послуг.

3.5. Компанія залишає за собою право отримати Згоду Суб’єкта даних через форму, що випливає. Випливаюча форма може містити форму Згоди у вигляді checkbox (прапорця).

3.6. Укладаючи цей Договір, Суб’єкт даних автоматично підтверджує факт ознайомлення та погоджується з повним та безумовним прийняттям їх положень та умов.

3.7. Погоджуючись з умовами Договору, Суб’єкт даних надає свою пряму Згоду на:
 • умови отримання Послуг, що передбачені цим Договором та умовами викладеними на Сайті та умови нормативно-правового документу, укладеному між Суб’єктом даних та Компанією;
 • умовами оплати Послуг;
 • дотримання умов цього Договору.

4. РЕЄСТРАЦІЯ/АВТОРИЗАЦІЯ


4.1. Для отримання доступу до матеріалів Курсу, Користувач зобов’язується зареєструватись на Сайті. Для реєстрації на Сайті, Користувач має пройти процедуру вказану на Сайті.

4.2. Для реєстрації Користувач має заповнити анкету, в які вказати своє повне ім’я та email, після чого для Користувача буде створена особиста сторінка, за допомогою якої Користувач отримає доступ до Курсів.

4.3. Після реєстрації на Сайті Користувачем, Компанія створює обліковий запис, за допомогою якого Користувач може отримувати доступ до Послуг та обирати Курс.

5. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


5.1. Предметом цього Договору є надання Компанією Послуг Суб’єкту даних, відповідно до умов цього Договору.

5.2. Компанія надає наступні Послуги Викладачу:
 • доступ до Курсу;
 • можливість брати участь в Курсах, в якості ментора.

5.3. Компанія надає наступні Послуги Користувачу:
 • доступ до Курсу;
 • можливість вибору Курсу.

5.4. Компанія повідомляє, що параметри Курсу: кількість модулів, назва, описання, програма, практичні заняття, імена Викладачів, вказується Компанією у відповідному розділу Сайту. Компанія може змінити параметри Курсу в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Користувача.

5.5. Після проходження Курсу Користувачем, Компанія може видати Користувачу Сертифікат про проходження програми Курсу. Параметри Сертифікату та параметри видачі (чи передбачена видача) вказується у відповідному розділу Сайту. Якщо Користувач по будь-яким причинам не проходить атестацію або не складає іспиту по темі Курсу, що відбувається по його завершенню, то Компанія не видає Сертифікат такому Користувачу, але Користувач має право скласти атестацію повторно, оплативши таку Послугу додатково. Вартість такої Послуги вказується Компанією Користувачу додатково, шляхом надсилання повідомлення в електронній формі, за допомогою використання соціальних мереж, особистого кабінету, месенджеру тощо.

5.6. Після завершення проходження Курсу, Компанією може бути передбачена індивідуальна консультація Викладачем. Терміни та умови отримання такої консультації вказуються у відповідному розділі Сайту.

5.7. Для отримання Послуг від Компанії, Викладач зобов’язується підписати з Компанією окремий договір, що регламентує взаємовідносини між Викладачем та Компанією. Якщо Викладач не підписує такий договір, то Компанія має право не надавати такі Послуги.

6. ОПЛАТА ПОСЛУГ


6.1. Компанія повідомляє, що вартість проходження Курсу, може вказуватись у відповідному розділу Сайту та/або може бути повідомлена Користувачу особисто без публікації на Сайті. Щоб запобігти подвійного трактування, Компанія може не вказувати вартість Курсу на Сайті, але його вартість буде повідомлена Користувачу особисто шляхом надсилання повідомлення, за допомогою використання соціальних мереж, месенджерів тощо. Компанія може змінити вартість Курсу в односторонньому порядку, але зміна вартості Курсу не застосовується до Курсів, що вже були придбані Користувачем.

6.2. Вартість Послуг, а саме доступу до Курсу, вказується або у доларах США або в гривнях, але оплата здійснюється виключно в гривнях, відповідно до курсу долара США до гривні платіжної системи/банку Користувача.

6.3. Користувач оплачує Послуги Компанії у формі 100 % передоплати, шляхом банківського переказу на реквізити Компанії, вказані Компанією.

6.4. Компанія наголошує, що Користувач зобов'язується оплатити повну вартість доступу до Курсу, якщо Користувач не сплатив повну вартість доступу до Курсу, то Користувач не має право доступа до такого Курсу.

6.5. Компанія повідомляє, що Користувач отримує доступ лише до Курсу, що був оплачений Користувач, а Компанія не зобов’язана надавати доступ до Курсу, що не оплачений Користувачем.

6.6. Компанія пропонує Користувачу придбати Курс у формі оплати рівними частинами та в терміни, визначеними Компанією. Доступ до Курсу надається до тих пір, поки Користувач сплачує такий платіж. Якщо Користувач не сплачує такий платіж, то Компанія припиняє Користувачу доступ до такого Курсу.

6.7. Вартість надання Послуг Викладачу погоджується між Компанією та Викладачем шляхом підписання окремого договору.

7. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ


7.1. Оплата за надані належним чином Послуги не підлягають поверненню в жодному випадку, оскільки Користувач отримує інформацію, дані, матеріали та навички, повернення яких є неможливим.

7.2. У разі ненадання Послуг по вині Компанії, UpPro School повертає кошти Користувачу за надання Послуг, протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання запиту про повернення коштів, шляхом банківського переказу на розрахунковий рахунок Користувача.

7.3. У разі ненадання Послуг по вині Користувача, UpPro School не повертає кошти Користувача в жодному випадку.

7.4. У разі надання Послуг в неповному обсязі, UpPro School повертає частину коштів Користувачу за надання Послуг, протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання запиту про повернення частини коштів, шляхом банківського переказу на розрахунковий рахунок Користувача.

7.5. В разі продажу Курсу у формі оплати частини, відповідно до пункту 6.6. цього Договору, оплата не повертається Користувачу за жодних обставин.

7.6. Для повернення коштів, Користувач повинен надіслати запит Компанії на електронну пошту: info@upproschool.com. Такий запит має містити наступну інформацію: повне ім’я Користувача, ідентифікаційні дані, опис проблеми, причини повернення, опис Послуги, сума повернення.

7.7. Умови повернення оплати коштів Викладачу вказується в окремому договорі, підписаному в між Викладачем та Компанією.

8. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ


8.1. Користувач зобов'язується здійснювати спілкування з Викладачем ввічливо та дотримуватись культурних норм;
8.2. Не вживати ненормативну лексику під час спілкування з іншим Користувачем/Викладачем/представником Компанії;
8.3. В разі неможливості з’явитись на урок Курсу, завчасно повідомити Компанію;
8.4. Не вживати алкогольних, психотропних, наркотичних речовин та інших речовин, що можуть впливати на свідомість Користувача під час проходження Курсу;
8.5. Бути ввічливим під час спілкування з іншим Користувачем/Викладачем/представником Компанії;
8.6. Не розповсюджувати про Компанію та програму Курсу неправдивої інформації, включаючи наклеп.

8.7. Правила Поведінки являється загальнообов'язковим для Користувача, та в разі недотримання даних Правил Поведінки, Компанія має право розірвати взаємовідносини із Користувачем.

9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРАВА


9.1. Усі майнові та інтелектуальні права інтелектуальної власності на програмний код та дизайн Сайту UpPro School, а також інші складові Сайту та її елементи належать виключно Компанії UpPro School.

9.2. Майнові та інтелектуальні права на програму Курсу належать Компанії та Викладачу, у відсотковому співвідношенні, що вказується у договору, підписаному між ними.

9.3. UpPro School надає Суб’єкту даних невиключне право використання Послуг та контенту Сайту.

9.4. Суб’єкт даних надає UpPro School невиключне право використовувати, копіювати, обробляти та передавати Персональні та Статистичні дані протягом терміну використання Послуг.

9.5. Суб’єкт даних, який вважає, що його інтелектуальні та майнові права були порушені може звернутись до Компанії із запитом за наступною електронною адресою:________________________. Таки запит має включати: повне ім’я Суб’єкта даних, опис проблеми, контактні дані, докази порушення інтелектуальних та майнових прав. Компанія розглядає такий запит протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання. Направляючи такий запит, Суб’єкт даних підтверджує, що:
 • що зазначена в ньому інформація є точною та правдивою,
 • розуміє всю міру відповідальності за направлення недостовірних даних,
 • гарантує, що така інформація не порушує авторських та/або інших прав інтелектуальної власності Третіх осіб;
 • підтверджує, що має всі права і повноваження, необхідні та достатні для направлення запиту;
 • даєте Компанії згоду на обробку своїх Персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та/або Загальна регламенту з обробки даних, в залежності від юрисдикції Суб’єкта даних.

10. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ


10.1. Обов'язки Викладача:
10.1.1 для отримання Послуг підписати окремий Договір з Компанією;
10.1.2 надати Компанії всю необхідну інформацію для отримання Послуг;
10.1.3 дотримуватись умов цього Договору.

10.2. Обов’язки Користувача:
10.2.1 зареєструватись на Сайті;
10.2.2 надати Компанії необхідні Дані;
10.2.3 оплатити Послуги, відповідно до умов цього Договору;
10.2.4 дотримуватись Правил Поведінки;
10.2.5 дотримуватись умов цього Договору.

10.3. Обов’язки Компанії:
10.3.1 надати Послуги Суб’єкту даних;
10.3.2 надати Суб’єкту даних всю необхідну інформацію;
10.3.3 надати Суб’єкту даних доступ до Сайту;
10.3.4 здійснювати повернення коштів, відповідно до 7 розділу цього Договору;
10.3.5 дотримуватись умов цього Договору.

10.4. Права Викладача:
10.4.1 отримати доступ до здійснення викладацької діяльності в Курсах;
10.4.2 отримати доступ до Сайту;
10.4.3 отримати від Компанію всю необхідну інформацію.

10.5. Права Користувача:
10.5.1 отримати доступ до Послуг;
10.5.2 отримати повернення коштів, відповідно до 7 розділу цього Договору;
10.5.3 отримати доступ до Сайту;
10.5.4 отримати від Компанії всю необхідну інформацію.

10.6. Права Компанії:
10.6.1 отримати оплату за надання Послуг;
10.6.2 змінювати вартість та умови надання Послуг в односторонньому порядку;
10.6.3 підписати окремий договір з Викладачем;
10.6.4 перевіряти особу, адресу та діяльність Викладача;
10.6.5 застосовувати санкції до Суб’єкта даних, відповідно до умов цього Договору;
10.6.6 запитати будь-яку додаткову інформацію про Суб’єкта даних;
10.6.7 опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені користувачем під час участі в Курсі, без будь-яких обмежень та компенсації Користувачеві (грошової чи будь-якої іншої).

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


11.1. UpPro School не представляє інтереси ані Користувача, ані Викладача і не є стороною їх взаємовідносин. Саме тому Компанія не несе жодної відповідальності за взаємовідносини, що здійснюються між Користувачем та Викладачем.

11.2. Компанія та її афілійовані особи не несуть відповідальності за будь-які збитки, претензії, зобов’язання чи витрати, що виникають у результаті взаємовідносин між Користувачем та Викладачем, включаючи, але не обмежуючись: будь-яким порушенням, частковим виконанням або невиконанням будь-якою зі сторін цих взаємовідносин.

11.3. Компанія не несе відповідальності:
11.3.1 за дії Викладача, під час проведення Курсу;
11.3.2 за матеріали та інформацію, включаючи їх якість, що подається Викладачем під час проведення Курсу;
11.3.3 за результати проходження Курсу Користувачем;
11.3.4 за очікування Користувача від проходження Курсу.

11.4. У разі порушення Суб’єктом даних умов Договору, Компанія може застосувати до Користувача такі санкції:
11.4.1 обмежити доступ до Послуг;
11.4.2 припинити надання Послуг, без повернення коштів та відшкодування збитків.

11.5. Компанія має право застосовувати санкції до Суб’єкта даних, зазначені у пункті 11.4. цього розділу, якщо у Компанії виникає будь-яка підозра про:
11.5.1 порушення умов цього Договору;
11.5.2 здійснення Суб’єктом даних шахрайських/протиправних/протизаконних дій;
11.5.3 порушення Суб’єктом даних майнових та/або інтелектуальних прав Третьої особи;
11.5.4 порушення Правил Поведінки.

11.6. UpPro School залишає за собою право, але не обов'язок:
11.6.1 відстежувати порушення Договору;
11.6.2 вживати відповідних юридичних дій проти будь-кого, хто на свій розсуд порушує закон або Договір, включаючи, крім іншого, повідомлення про такого Суб’єкта даних до правоохоронних органів;
11.6.3 на наш власний розсуд і без обмежень, повідомлення або відповідальності видалити на Сайті або іншим чином відключити всі файли та контент, які мають надмірний розмір або іншим чином навантажують наші системи;
11.6.3 адмініструвати Сайт таким чином, щоб захищати наші права та власність та сприяти належному функціонуванню Сайту.

11.7. Тією мірою, якою це дозволено законом, ми надаємо матеріали та Послуги на умовах «як є». Це означає, що ми не даємо жодних гарантій, включаючи, крім того, гарантії придатності Послуг для певної мети.

11.8. UpPro School, афілійовані особи та агенти не несуть відповідальності за будь-які затримки або збої в Послугах, спричинені подіями які не контролюються Компанією: стихійні лиха, збої в Інтернеті, збої обладнання, відключення електроенергії, страйки, трудові спори, заворушення, повстання, громадянські заворушення, дефіцит, пожежі, повені, шторми, вибухи, стихійні лиха, війни, бойові дії, епідемії, пандемії, дії уряду, судові розпорядження тощо.

11.9. КОМПАНІЇ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НАСЛІДКИ, ВИКЛИКАНІ ДІЯМИ ХАКЕРІВ, ЗЛОЧИННОЇ МОДИФІКАЦІЄЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, А ТАКОЖ ІНШИМИ ВИДАМИ НЕСАНКЦІЇ, АБО ВАШОГО АККАУНТУ.

12. ЗАКОНОДАВСТВО І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


12.1. Усі відносини між Компанією та Суб’єктом даних, що виникають у зв'язку з виконанням умов цих Послуг щодо використання Послуг, регулюються законодавством України.

12.2. Будь-який Спір, що виникає у зв'язку з цим Договором, включаючи будь-які питання, що стосуються її існування, дійсності або припинення, має бути передано та остаточно вирішено судом України, відповідно до законодавства України.

13. ТЕРМІН ДІЇ


13.1. Договір діє протягом періоду використання Послуг Суб’єктом даних. У разі припинення використання Послуг та припинення відносин між сторонами умови Договору перестають діяти.

14. ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН


14.1. Компанія має право вносити зміни до Договору, у разі зміни умов надання Послуг.

14.2. Суб’єкт даних зобов'язаний ознайомитися з новими умовами Договору та Компанія не несе відповідальності, якщо Суб’єкт даних не ознайомився з новими умовами Договору.

14.2. Наші електронні або копії Договору, що зберігаються іншим чином, вважаються вірними, повними, дійсними та мають юридичну силу версіями цього Договору, що діють на момент відвідування Вами Сайту. Якщо Суб’єкт даних використовує Послуги після дати оновлення Договору, ми маємо право припустити, що Суб’єкт даних ознайомився з новою версією Договору та погоджується з умовами Послуг.

15. РЕКВІЗИТИ


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АППРО СКУЛ"
ЄДРПОУ 44991659
Адреса: Україна, 04053, місто Київ, вул.Січових Стрільців, будинок 21, офіс 501
Email: info@upproschool.com

Директор
_________________________________
Новгородська Н.В.