Тривалість
3 місяці
Диплом та свідоцтво про підвищення кваліфікації з 6 кредитами ECTS
Онлайн-навчання з будь-якої точки світу
СИСТЕМНА СІМЕЙНА
ТЕРАПІЯ

Як незалежно від вашого професійного рівня у психології, освоїти за 3 місяці основи одного з найпопулярніших методів не лише у психології, а й збільшити кількість клієнтів та почати набагато більше заробляти!


Можна вчитися «з нуля», без освіти психолога, коуча чи терапевта
Старт потоку: 12 грудня
Залишилось місць: 4/50
Мова викладання: українська та російська (2 версії)*
Підвищення кваліфікації для Психологів та психотерапевтів, фахівців хелперських професій, які стикаються у своїй роботі з сім'ями та парами та хочуть краще освоїти навичку роботи з ними, а також фахівців, які лише планують розширити свою практику, шляхом включення до неї роботи з сімейними відносинами.
в галузі системної сімейної терапії та психології, включаючи КПТ, Гештальт-терапія, Арт-терапія, Символдрама, Тілесно-орієнтована терапія, Екзистенційна психологія, Трансакційний аналіз, Позитивна психотерапія, Сімейна терапія, Теорія сімейних систем Мюррея Боуена:
Навчання будуть проводити ТОП-8 спікерів з практичним досвідом
Ірина Пікущенко
Курс підвищення кваліфікації за напрямом:
UA | RU
50 балів БПР для фахівців лікарських та фармацевтичних спеціальностей
Сергій Богданов
Юлія Дамочкіна
Яна Раевська
Ольга Скиба
Лариса Ерастова
Світлана Світозарова
Ірина Селівановська
Спеціалізація психолога:
*Українською мовою навчання проводиться у вигляді доступу до лекцій та практик у записі.
Вам буде доступно:
Місяця навчання On-Line з будь-якої точки світу
Експертів
Диплом UpPro School та Свідоцтво про підвищення кваліфікації з 6 кредитами ECTS
Ексклюзивних Бонусних уроків на тему психологічного консультування
3
8
А також:

 • Можна вчитися без вищої освіти психолога
 • Наголос на практику
 • Підтримка куратора та тьютора
 • У групі навчатимуться з вами відомі психологи та студенти з усього світу
 • Розстрочка навчання
6
Коротко про важливе
Основний фокус курсу – практика 50% та 50% теорія та самостійна робота!

 1. Викладачі — вісім найкращих практикуючих фахівців з багаторічним досвідом у сімейній терапії які застовують ССТ у своїй роботі.
 2. У результаті навчання ви зможете працювати з сім'ями, парами та спілками.
 3. Опануєте системну логіку, щоб ширше бачити випадки, з якими працюєте.
 4. Опануєте понад 50 технік та потужну базу для роботи.
 5. Отримайєте диплом, свідоцтво про підвищення кваліфікації обсягом 180 ак. годин. та 6 кредитами ECTS
1. Освоєння Методик:
 • Фокус оволодіння понад 50 методиками, які викладають професійні тренери.
2. Практичні Навички у Терапії:
 • Навчання індивідуальної та парної терапії.
 • Робота у ролі ко-терапевта.
3. Глибоке Розуміння Сімейної Терапії:
 • Застосування принципів сімейної терапії та розуміння параметрів сімейної системи.
4. Розробка Протоколів Терапії:
 • Використання протоколів для ведення терапії сімей та пар.
5. Саморефлексія та Розвиток Як Психолога:
 • Ідентифікація своїх слабких і сильних сторін через зворотний зв'язок.
6. Розвиток Ролі Сімейного Терапевта:
 • Вироблення та застосування на практиці ролі сімейного терапевта.
7. Досвід Роботи в Терапевтичній Групі:
 • Навички ефективного спілкування та роботи з сім'ями у груповому контексті.
8. Використання Ресурсів Сім'ї та Соціальних Систем:
 • Визначення та використання сімейних ресурсів для подолання труднощів.
9. Застосування інструментів ССТ:
 • Застосування інструментів системної сімейної терапії у різних контекстах.
10. Концептуалізація Терапевтичних випадків:
 • Бачення запиту в контексту широких взаємин із різними системами.
11. Стратегічне Планування Терапії:
 • Формулювання системної гіпотези та розробка стратегії на її основі.
12. Аналіз Терапевтичної Позиції:
 • Освоєння принципів нейтральності та гіпотетичності у роботі системного терапевта.
13. Етичні Принципи Роботи:
 • Дотримання етичних норм під час роботи з сім'єю.
14. Освоєння Ключових Інструментів:
 • Робота з циркулярним інтерв'ю, генограмою та іншими інструментами підходу.
ЧОМУ ВИ НАВЧИТЕСЯ НА КУРСІ:
У результатІ:
 • Практичні навички у методиках ССТ. Отримаєте унікальний набір знань, опанувавши більш ніж 50 методик системної сімейної терапії, яких навчають досвідчені професіонали.
 • Практичні навички у роботі з сім'ями. Навчитеся проводити індивідуальні та парні терапевтичні сесії, а також ефективно працювати в ролі ко-терапевта.
 • Глибоке розуміння сімейної системи. Розберетеся в принципах та параметрах сімейної терапії, дізнаєтесь, як ці принципи застосовуються для різних типів сімей.
 • Розробка та застосування терапевтичних протоколів. Засвоїте методи розробки та використання протоколів для терапії сімей та пар.
 • Саморефлексія та професійне зростання. Вивчіть техніки саморефлексії для визначення та покращення ваших сильних та слабких сторін як терапевта.
 • Вироблення ролі сімейного терапевта. Розвиток та практичне застосування навичок, необхідних для ефективної роботи сімейного терапевта.
 • Ефективна взаємодія у терапевтичній групі. Досвід роботи у груповому терапевтичному контексті, засвоєння навичок ефективного спілкування із сім'ями.
 • Використання сімейних ресурсів. Навчітеся визначати та використовувати ресурси сім'ї та соціальних систем для подолання їхніх труднощів.
 • Застосування специфічних інструментів СВТ. Опанування ключових інструментів системної терапії, таких як циркулярне інтерв'ю та генограма, для роботи в різних контекстах.
 • Концептуалізація та планування терапії. Розвиток уміння формулювати системні гіпотези та стратегії, ґрунтуючись на конкретних терапевтичних випадках.
 • Етична практика. Дотримання етичних принципів у роботі з сім'ями, збереження нейтральності та гіпотетичності як основних принципів системного терапевта.
Ці навички та знання стануть важливим ресурсом для вашої професійної діяльності в галузі ССТ та допоможуть вам успішно взаємодіяти з клієнтами, забезпечуючи їм підтримку та психологічний добробут.
 • Навички для терапевтичної роботи з усією родиною. Розвиток здібностей проводити ефективну терапію за участю всіх членів сім'ї, забезпечуючи унікальний терапевтичний досвід та глибоке розуміння динаміки сімейних стосунків.
 • Інструментарій ССТ терапевта. Підвищення майстерності у використанні широкого спектру теоретичних та практичних інструментів системної сімейної терапії, що розширює межі професійної компетентності, що дають змогу впевнено та ефективно працювати з широким спектром клієнтських запитів.
 • Майстерність у груповій терапії та у міланському підході. Опанування ключових навичок для проведення групової терапії та застосування Міланського підходу, що зміцнює вашу ефективність як терапевта.
 • Вирішення комплексних проблематик у сімейній терапії. Придбання навичок для роботи з різноманітними та складними проблемами клієнтів, що посилює вашу гнучкість та адаптивність у терапевтичній практиці.
 • Soft Skill “Системне мислення”: поглиблення здатності до комплексного погляду на сімейні стосунки та зниження енерговитрат у комунікації з клієнтами, забезпечуючи більш ефективний та компетентний підхід.
 • Soft Skill: “Розвиток емоційного інтелекту (EQ)”: покращення здатності розпізнавати та керувати власними емоціями та емоціями інших, що підвищує емпатію та розуміння у відносинах.
 • Зміцнення впевненості: розвиток впевненості в аналізі та впливі на сімейні системи, покращення самооцінки та професійної компетентності.
 • Зміна ставлення до оточення та здоров'я: системна терапія сприяє переосмисленню своїх поглядів на навколишній світ, здоров'я та загальний добробут, впливаючи позитивно як на життя терапевтів, так і їх клієнтів.
 • Розвиток саморозуміння: навчання ССТ надає інструменти для кращого розуміння себе та свого життя, дозволяючи формувати здоровіші стосунки та покращувати існуючі.
 • Soft Skill: "Уміння бачити ситуацію з різних сторін": системна терапія навчає бачити за межами власної точки зору, розширюючи розуміння міжособистісних взаємодій та їх впливу на життя та поведінку.
 • Soft Skill: "Розвиток відповідальності та емпатії": ССТ спонукає до прийняття відповідальності за власне життя та розвитку співчуття до інших, що критично важливо для створення здорових відносин.
 • Soft Skill: “Покращення міжособистісної комунікації”: навчитеся спілкуватися більш осмислено та ефективно, а також розвивати навички вирішення конфліктів та вирішення проблем.
 • Soft Skill “Робота з негативними переконаннями та установками”: визначення та переосмислення основних переконань, що впливають на життя та поведінку, що сприяє особистісному зростанню та покращенню самооцінки.
 • Soft Skill “Навичка пошуку сильних сторін”: допомога у побаченні та зміцненні сильних сторін, підвищуючи впевненість та самооцінку.
 • Soft Skill: “Навичка роботи з усією сім'єю”: ССТ сприяє покращенню відносин усередині сім'ї, допомагаючи членам сім'ї працювати спільно для спільного блага.
 • Бачення сім'ї як цілісної системи - ви навчитеся бачити сім'ю як взаємозалежну систему, де зміни в одній її частині впливають на всю структуру, що допомагає глибше розуміти сімейні динаміки та взаємодії.
 • Вміння працювати з емоціями у сімейному контексті. Розвиток розуміння про системну теорію емоцій, що дозволяє більш ефективно працювати з різними емоційними станами в терапії та повсякденному житті.
 • Розуміння та робота з симптомами та причинами проблем. Освоєння методів роботи з симптомами та причинами проблем у сімейній системі, що покращує здатність допомагати клієнтам у подоланні їх труднощів.
 • Доступ до ресурсів підсвідомості - ви розвинете розуміння про ключові точки доступу до ресурсів підсвідомості, що розширює можливості в терапевтичній роботі.
 • Використання практичних технік та методів – ви навчитеся застосовувати різні практичні техніки та методи ССТ як ефективні інструменти у своїй професійній діяльності.
 • Розвиток критичного мислення та аналітичних навичок. Підвищення здатності до аналітичного мислення та критичного аналізу в контексті сімейних систем та відносин.
 • Формування індивідуального терапевтичного стилю. Вироблення власного підходу та стилю у сімейній терапії, що враховує унікальність кожної сімейної системи.
 • Вивчивши та освоївши весь теоретичний та практичний матеріал, ви зможете:

 • Підвищити свою цінність на ринку та збільшити дохід та вартість консультації мінімум на 50%.
 • Отримувати нових клієнтів без вкладення в маркетинг за рахунок сарафанного радіо.
 • Зможете навчитися працювати зі складними сімейними запитами, такими як: Конфлікти з батьками та обговорення сімейних, проблеми сексуального характеру, включаючи розуміння як працювати з сексуальними дисфункціями та відмінностями у сексуальних потребах, проблем самоцентризму, нестачі уваги до партнера, втрати почуттів та емоційного розладу, конфліктів та проблем, пов'язаних з колишніми партнерами, та адаптації в умовах довгострокових хвороб чи інвалідності членів сім'ї.
 • Професійно працювати із запитами, як: розлучення, розрив романтичних відносин, погрози розриву, зради, невміння чути запити партнера, суперечки, непорозуміння, конфлікти з дітьми, проблеми у вихованні, поведінкові труднощі, проблеми з підлітками, проблеми з навчанням та розвитком дітей, труднощі в освіті та розвитку дітей, конфлікти батьків на цьому фоні, фінансові труднощі, питання житла, побутові конфлікти, проблеми з алкоголем, проблеми з наркотиками, азартні ігри та інші залежності, конфлікти з батьками, сімейні обов'язки та відповідальність, проблеми із сексуальними відносинами, сексуальні дисфункції, відмінності у сексуальних потребах, захоплення, інтрижки, зради та наслідки, проблеми з самоцентризмом, брак уваги до партнера, втрата почуттів, емоційний розлад, апатія, розлад у відносинах, конфлікти та зв'язки з колишніми партнерами, складності, пов'язані з довгостроковими хворобами або інвалідністю членів сім'ї.
Поєднання методу з іншими напрямами:
З урахуванням зростання тенденції до інтеграції різних методів у сучасній психотерапії, засвоєння системної сімейної терапії відкриває нові горизонти для фахівців. У сучасному світі, де вимоги до психологічного консультування постійно еволюціонують, важливо залишатися гнучким та адаптивним до нових підходів та технік.

 • Інтеграція з різними підходами: системна сімейна терапія легко інтегрується з іншими напрямками в психології та психотерапії, збагачуючи та розширюючи спектр ваших професійних компетенцій.
 • Адаптація до сучасних вимог: опанування цього методу допоможе вам адаптуватися до мінливих вимог сучасного світу в галузі психотерапевтичних послуг, пропонуючи вашим клієнтам комплексний та багатофункціональний підхід до розв'язання їхніх проблем.
 • Перевага на ринку психологічних послуг: у світі, де все менше фахівців обмежуються використанням лише одного психотерапевтичного методу, володіння системною сімейною терапією у поєднанні з іншими методами значно підвищує вашу конкурентоспроможність та привабливість як фахівця.
Отже, інтегрований підхід з використанням системної сімейної терапії не лише розширює ваш професійний арсенал, а й відповідає сучасним вимогам ринку психологічних послуг, надаючи клієнтам глибший та всебічний рівень допомоги.

Курс “СИСТЕМНА СІМЕЙНА ТЕРАПІЯ” – професійно орієнтоване підвищення кваліфікації для психотерапевтів, психологів, лікарів, соціальних працівників, а також інших фахівців, зацікавлених у застосуванні сімейної терапії у своїй роботі.
Бронюйте місце – кількість місць обмежена. Курс вестимуть найкращі практики, а з вами в одній групі навчатимуться топ-психологи та студенти з усього світу!
Про Системну Сімейну Психотерапію
Вірджинія
Сатир
(1916-1988)
Мюррей
Боуєн
(1913-1990)
Мара Сельвіні Палаццолі
(1919-1999)
Сальвадор
Мінухін
(1921 - 2017)
Річард
Шварц
(1949 (74 года)
Дослідники та практики методу, що зробили значний внесок у його розвиток:
Сімейна системна психотерапія, визнана на державному рівні:

 • США
 • Німеччина
 • Австрія
 • Фінляндія
 • Італія
 • Польща
 • Швейцарія
 • Угорщина
 • Великобританія
 • Сербія


Специфіка визнання системної терапії у деяких країнах:

В Австрії визнання відбулося після ретельного дослідження, проведеного Федеральним міністерством охорони здоров'я у 1993 році.
У Німеччині, 14 грудня 2008 року, Науково-консультативна рада психотерапії визнала системну терапію науково визнаним методом. Німецьке товариство системної та сімейної терапії (DGSF) та Системне товариство (SG) надали результати спільного дослідження, метою якого було офіційне визнання цього терапевтичного спрямування.


Ефективність системної (сімейної) терапії:

Близько 80 рандомізованих та контрольованих досліджень підтвердили, що системна та сімейна терапія є ефективним та економічним методом психотерапії з дуже гарним довгостроковим ефектом.
Розвиток системної (сімейної) терапії у Німеччині:
Через рік після визнання (грудень 2009 р.), дозволено підготовку фахівців у галузі системної психотерапії дорослих.
З листопада 2010 року відкрився перший напрямок підготовки за спеціальністю "Дитяча та юнацька психотерапія" в галузі системної терапії.

Ефективність системної (сімейної) терапії у роботі з дітьми:
Історія методу

Системно-сімейна терапія має своє коріння в сімейній терапії та сімейних системах. У 1950-60-х роках психологи, такі як Грегорі Бейтсон та Дон Джексон, почали досліджувати вплив сімейних взаємозв'язків на психічне здоров'я. Це надихнуло розвиток сімейної терапії, яка спочатку фокусувалася на роботі з сім'ями та вирішенні конфліктів усередині них. Однак вона еволюціонувала, коли системна теорія, кібернетика та інші галузі знань були інтегровані у цей метод.
Важливими постатями у розвитку ССТ були Вірджинія Сатир, Джей МакГолдрик, Іван Босзормені та інші терапевти, які створили нові методики, що акцентують на комунікації, взаємозв'язках та динаміці всередині сімей та інших соціальних систем.

Актуальність нині

У сучасному світі системно-сімейна терапія продовжує залишатися актуальною та затребуваною. Цей метод знаходить застосування не лише серед психологів, а й у різних сферах, включно з освітою, бізнесом, соціальною роботою та медициною. ССТ пропонує підхід, орієнтований на роботу з сім'ями та групами, що робить його досить ефективним інструментом для фахівців, які прагнуть вирішувати психологічні та міжособистісні проблеми, у яких взаємодії та динаміка систем відіграють важливу роль.

ССТ адаптується під різні ситуації та контексти, що робить його інтегративним та універсальним інструментом для фахівців, які прагнуть покращити взаємовідносини та ефективність усередині сімей та інших соціальних систем.
Системно-сімейна терапія продовжує розвиватися і залишатися актуальною в сучасній психотерапевтичній практиці, наголошуючи на важливості взаємозв'язків та динаміків у нашому соціокультурному оточенні.
Системно-сімейна терапія (ССТ) - це психотерапевтичний підхід, орієнтований на вивчення та зміна взаємозв'язків і взаємодій всередині сімейних систем та інших соціальних систем.

Основний акцент у цьому методі робиться на роботу з усією сім'єю або групою, де взаємодії між членами системи відіграють ключову роль у психологічних проблемах та їх вирішеннях.
“У світі, де відносини стають дедалі складнішими та багатограннішими, системна сімейна психотерапія входить у тренд, пропонуючи унікальний погляд на взаємодію людини та її оточення. Цей підхід висвітлює тонкий взаємозв'язок особистих історій, сімейних вузлів та соціальних контекстів, перетворюючи кожну терапевтичну сесію на подорож до глибокого розуміння та гармонії. В епоху, коли зміни – єдина константа, системна сімейна психотерапія пропонує ключ до розуміння та адаптації, роблячи її не просто актуальною, а й необхідною для розуміння сучасних людських відносин”.
UpPro School.Чому СИСТЕМНА СІМЕЙНА ПСИХОТЕРАПІЯ у тренді?
Світ за останні 5 років переживає серйозні наслідки: COVID-19, Війни, Катаклізми, Фінансові кризи, Зростання цін, Безробіття… і потребує психологічної підтримки зараз як ніколи раніше.

Попит на сімейних терапевтів зростає щороку, про що говорить дослідження, проведене UpPro School на базі даних Google Trends:
Весь світ, 2004 - листопад 2023: пошуковий запит - Сімейний психолог
Скільки може заробляти Сімейний психолог:
Якщо в середньому на 50% вартість консультації дорожча, ніж у психологів, які не консультують пари та сім'ї, при середньому завантаженні, ми виходимо на такі показники:
може заробляти фахівець при середньому завантаженні
= 4 200 $/місяць
= 2520 $/місяць
при завантаженні в 5 консультацій/день
3
консультації на день
А якщо припустимо, що ви підете вчитися у розстрочку, на 10 місяців і почнете консультувати, як сімейний психолог, після навчання (3 місяці), ви зможете окупити інвестицію у свій розвиток вже в перший місяць своєї роботи при маркетинговому просуванні вашої нової послуги.
20
робочих днів
І найголовніше - ви нічого не переплачуєте, ВСІ-ВСІ-ВСІ комісії ми беремо на себе!
Це найшвидша і найкорисніша інвестиція в себе.
$40
середня вартість консультації
від UpPro School та провідних експертів:
Майстерність створення гармонії у сімейних відносинах через розуміння взаємозв'язків та динаміки всередині сімейної системи.

Курс "СИСТЕМНА СІМЕЙНА ТЕРАПІЯ (ССТ)":
Для кого це навчання:
Тримісячна програма навчання "СИСТЕМНА СІМЕЙНА ПСИХОТЕРАПІЯ" (ССТ)" призначена для фахівців, які працюють із сім'ями та сімейними проблемами, також для тих, хто хоче дізнатися як можна розв'язувати проблеми дитячо-батьківських відносин у системному підході та хто хоче проникнути в тонкощі роботи з подружніми парами:
ССТ це захоплива і нестандартна сфера, яка може викликати інтерес і збагатити знання в галузі психології.
Часто після нашого навчання в UpPro School, випускники вступають до ЗВО, щоб здобути академічну освіту з психології).


Може стати додатковим інструментом у їхньому арсеналі для роботи з клієнтами, особливо у випадках, коли виникають труднощі з отриманням результату при індивідуальній роботі.
Для психологів, психотерапевтів та психіатрів:
Сімейним терапевтам, лікарям та медичним працівникам, фахівцям із залежностей, сімейним консультантам, програма дає змогу пройти базове інтенсивне навчання ССТ та розпочати практику.
Хто цікавиться психологією та психотерапією:
Для фахівців хелперських професій та випускників ЗВО відповідної спеціалізації:
Залишилось 4 місця
01
05
02
06
03
07
04
08
Які запити клієнтів вирішує ССТ:
Розрив відносин.
Проблеми із колишніми партнерами

Розлучення, розриви романтичних відносин, загрози розриву, зради та конфлікти та зв'язки з колишніми партнерами.
Залежності та шкідливі звички

Проблеми з алкоголем, проблеми з наркотиками, азартні ігри та інші залежності.Комунікаційні проблемиНевміння чути запити партнера, суперечки, непорозуміння.


Проблеми з батьками


Конфлікти з батьками, сімейні обов'язки та відповідальність.Проблеми з дітьмиКонфлікти з дітьми, проблеми у вихованні, поведінкові труднощі, проблеми з підлітками, проблеми з навчанням та розвитком дітей (проблеми в освіті та розвитку дітей, конфлікти батьків на цьому фоні).

Сексуальні дисгармонії

Проблеми із сексуальними стосунками, сексуальні дисфункції, відмінності у сексуальних потребах.


Побутові та матеріальні проблеми у клієнтів


Фінансові проблеми, питання житла, побутові конфлікти.Новий любовний інтерес та зрада

Захоплення, інтрижки, зради та наслідки.
09
10
Особистісний егоїзмПроблеми із самоцентризмом, брак уваги до партнера.Емоційні проблеми, тривалі хвороби чи інвалідність.

Втрата почуттів, емоційний розлад, апатія, розлад у стосунках.
Складнощі, пов'язані з довгостроковими хворобами чи інвалідністю членів сім'ї.
Залишилось 04 місця
Навчання проводитимуть 8 експертів з практичним досвідом у галузі СІСТЕМНОЇ СІМЕЙНОЇ ТЕРАПІЇ та психології, які практикують також у таких методах, як:
Спікери курсу:
КПТ, Гештальт-терапія, Арт-терапія, Символдрама, Тілесно-орієнтована терапія, Екзистенційна психологія, Трансакційний аналіз, Позитивна психотерапія, Сімейна терапія Теорія сімейних систем Мюррея Боуена, Психоаналіз, Системні розстановки та інших.
 • Психолог, KПT-терапевт та Сімейний терапевт.
 • Експерт з визначення індивідуального коду особи.
 • Автор курсу "Психологія жертви."
 • Експерт в UpPro School з Системно-Сімейної Терапії.
 • Ведучий психолог та консультант на радіо "Місто над Бугом" та на телеканалах "Громадське" та "Україна."
 • Запрошений речник міжнародного фестивалю "Арт-Терапія."
Сергій Богданов
 • Психолог, Кризовий психолог, Психосоматолог, Гештальт-терапевт та Сімейний терапевт.
 • Тренер авторських програм (близько 3000 навчених студентів психологів, понад 4000 проведених тренінгів, вебінарів).
 • Експерт в UpPro School з Системної Сімейної Терапії та кризової психології.
 • Провідний психолог та консультант на ТК "Запоріжжя", "ТВ 5" та радіо "Запоріжжя".
 • Учасниця та тренер міжнародних наукових конференцій "ART-LIFE Хортиця".
Ірина Пікущенко
 • Психолог, сексолог, коуч та сімейний консультант з досвідом роботи понад 9 років.
 • Автор курсу “Сексологія 2.0”, “Емоційний інтелект” та навчальних програм зі створення щасливих стосунків та розкриття жіночої сексуальності.
 • Тренер з сексуальної освіти, Тренер НЛП, бізнес-тренер, коуч.
 • Викладач психології та сексології в UpPro School.
 • 2 000 + тренінгів та майстер-класів.
Юлія Дамочкіна
 • Практикуючий психолог, спеціаліст у сфері арт-терапія, символдрама, тілесно-орієнтована терапія тощо.
 • Викладач української асоціації екзистенційної психології.
 • Ведуча семінарів із психокорекції психосоматичних розладів у дитячому віці.
 • Автор курсу "Ключі" з дитячої психології.
Лариса Ерастова
 • Практикуючий психолог.
 • Член асоціації трансакційного аналізу.
 • 10 років досвіду у психотерапії.
 • Поведінкова психотерапія.
 • Робота з кризою та травмою.
Ольга Скиба
 • Психолог, доктор психологічних наук та професор.
 • Директор Освітньо-наукового інституту психології та соціальних наук МАУП.
 • Спікер, Викладач низки дисциплін з психології.
 • Має 12-річний досвід роботи як практичний психолог.
 • Член наукової організації "Центр українсько-європейського наукового співробітництва".
 • Автор понад 140 наукових та навчально-методичних праць.
Яна Раєвська
 • Психолог.
 • Сертифікований консультант позитивної психотерапії.
 • Експерт з психосоматики, сімейних відносин та позитивного мислення.
 • Сертифікований коуч та бізнес-тренер.
Ірина Селівановська
Залишилось 04 місця
Програма курсУ:
МОДУЛЬ 1
МОДУЛЬ 2
МОДУЛЬ 3
МОДУЛЬ 4
МОДУЛЬ 5
Залишилось 20 місць
Отримайте кваліфіковане
навчання СІМЕЙНОЇ СистемНОЇ ТЕРАПІЇ
8 експертів вас навчатимуть
Програма підходить як новачкам, так і досвідченим фахівцям
Диплом про проходження та Свідоцтво про підвищення кваліфікації з 6 кредитами ECTS
та Сертифікат на 50 балів БПР (для лікарів)
Куратор та технічна підтримка на зв'язку 24/7
Навчання – 3 місяці. Наголос на практику
Доступ до навчання з будь-якої точки світу у зручний для вас час
А такОж
6 бонусних уроків
Групові практики
Майстер-групи
 • Особистий кабінет на ONLINE-платформі
 • Живі практики у вихідні
 • Чат технічної підтримки
 • Чат з підтримкою куратора
Всі заняття в записі – переглядайте у зручний час
Доступ до матеріалів протягом 3-х місяців
Як відбувається навчання?
Інтерактивний онлайн-курс з практикою, зворотним зв'язком та супроводом куратора. Від 3 до 5 годин теорії та до 3 годин практичних занять на тиждень.

Отримуєте знання та закріплюєте їх:

Відеолекції з теорією


Вивчаєте 2 лекції щотижня.

Доступ відкривається опівночі за київським часом, щоб незалежно від часового поясу ви могли мати можливість навчатися вранці, до початку робочого дня.

Це займає від 3 до 5 годин в залежності від теми.
01
Записи живих практик


Усі практики проходять наживо онлайн і команда готує записи, щоб студенти могли краще засвоїти матеріал.

Практичні вебінари з викладачем

Щотижня на зустрічах з викладачем ви обговорюєте підходи та методи, що вивчаються, тренуєте техніки і відпрацьовуєте практичні навички.

02
03
Ком'юніті

Продовжуєте спілкуватися з вашими одногрупниками на спеціальній платформі від UpPro School.
08
Випускний іспит у кінці курсу

Ви складаєте випускний іспит, до якого ви будете готові на основі вивченого матеріалу.

06
Підтримка куратора

Ділитеся враженнями від навчання з однокурсниками та підтримуєте один одного.

05
Самостійна робота


Ви вивчаєте рекомендовану літературу, виконуєте завдання, пишете звіти по сесіях, проводите рефлексію.

04
Випускний вечір

Ми збираємося разом із засновниками школи та з усім викладацьким складом, ділимося зворотним зв'язком, емоціями, підтримкою один одного.
07
Які документи про проходження курсу ви отримаєте?
Диплом від UpPro School та Свідоцтво про підвищення кваліфікації із 6 кредитами ECTS.

ДРУКОВАНУ ВЕРСІЮ – У БУДЬ-ЯКУ ТОЧКУ СВІТУ, НА ДОДАТКОВИЙ ЗАПИТ. ІНДИВІДУАЛЬНО
ВИ ОТРИМАЄТЕ 2 ДОКУМЕНТИ НА EMAIL:
Залишилось 04 місця
Студенти з усього світу – ви поринете в інтернаціональну атмосферу, а також серед студентів будуть відомі психологи, серед яких:
Юлія Дамочкіна
До зустрічі у групі
Хто навчатиметься разом з вами?
Тетяна Ларіна
 • Дата старту курсу: 12 грудня 2023 року
 • Залишилось місць: 20
 • Доступна ціна раннього бронювання до 12 грудня 2023 року зі знижкою 48%
 • Мова викладання: українська та російська (2 версії)
Формат участІ в програмІ
 • 30 уроків та практик (10 тижнів, 130 годин)
 • Workbook (PDF).
 • Доступ до курсу +2 місяці після закінчення.
 • Диплом про проходження.
 • Чат технічної підтримки
 • Чат студентів з куратором-психологом та тьютором.
 • 36 уроків та практик (12 тижнів, 170 годин)
 • Доступ до курсу +3 місяці після закінчення.
 • + 10 годин бонусних уроків.
 • + Свідоцтво про підвищення кваліфікації з 6 кредитами ECTS від ВНЗ та UpPro School в електронному вигляді після атестації*.
 • Сертифікат на 50 балів БПР (для медиків після додаткового тестування)
 • + 2 супервізії (по 50 хвилин) із Сергієм Богдановим чи Іриною Пікущенко.
під час курсу або протягом 2-х місяців після закінчення курсу
 • + 3 особисті консультації з психологом у сфері сімейного консультування.
 • під час курсу або протягом 2-х місяців після закінчення курсу
 • + Доставка документів особисто в руки будь-якої точки світу.
Пакет “Початківець” плюс:
Пакет “Професіонал” плюс:
Пакет
ПОЧАТКІВЕЦЬ
Пакет
Эксперт
Пакет
ПрофесІонал
Popular
Ми працюємо з 8 банками, а також Вам доступна розстрочка від UpPro School

Усі комісії ми беремо на себе.
Наші банки-партнери: Монобанк, Райффайзенбанк, ОTP Bank, ПриватБанк, Ощадбанк, Банк Глобус, Sportbank

Розстрочка строком до 10 місяців.
Навчайтеся спочатку, оплачуйте потім!
Якщо ви з якихось причин не задоволені якістю нашого курсу, ми готові повернути вам ваші гроші.

Гарантія повернення коштів діє протягом 14 днів з початку курсу.

Якщо протягом гарантійного терміну ви вирішили, що наш курс не відповідає вашим очікуванням, просто зв'яжіться з нашою підтримкою і ми повернемо вам кошти без будь-яких питань.
Розстрочка без переплаТ
ГарантІя повернення грошей
 • Міжнародна школа студенти із 78 країн світу
 • Документи диплом, свідоцтво про підвищення кваліфікації у колаборації з ЗВО та асоціаціями залежно від напряму
 • Спільнота (Community) Надаємо студентам довічний доступ до спілкування на розробленій платформі, створеній спеціально для обміну досвідом.
 • Досвід команди 20 років в організації бізнесів міжнародного рівня та 10 років в онлайн-освіті
 • Курси підвищення кваліфікації 24
 • Професій 5
Перший практорій у світі, орієнтований на підвищення кваліфікації з популярних професій з видачею документів міжнародного зразка.
Про нас
Кожен крок, який ви робите у напрямку нових знань із сімейної системної терапії, — це інвестиція у ваше майбутнє.

Почніть змінювати своє ставлення до системного підходу в сімейному консультуванні вже сьогодні, і ви отримаєте яскравіше та енергійніше життя завтра!

ніколи не пізно

ВИВЧИТИ НОВИЙ МЕТОД І СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ!


Надішліть заявку на участь і забирайте безкоштовно подарунки.
відповіді на найчастіші питання
Учасники раннього бронювання, отримають
3 безкоштовні подарунки після відправки заявки:
 • Книга від UpPro School: «Як психологу, терапевту, коучу чи консультанту підвищити вартість послуг та заробляти більше»
Тривалість курсу:
3 місяці
 • Книга від UpPro School: «Тайм-менеджмент ПЛЮС: ключові принципи ефективного управління часом у роботі фахівців хелперських професій».
 • Запис навчального практикуму: “ЯК ПРАЦЮЄ МЕТОД ССТ: Все, що потрібно знати про системну сімейну терапію, щоб вийти на абсолютно новий рівень у консультуванні сімей та пар.”
Спеціальні умови діють:
до 12 грудня 2023 року
Залишилось:
20 місць
ЗАПИСАТИСЯ НА КУРС
Приймаємо оплати всіма способами:
Телефон:

+380 931-77-66-83 (UA)

+442045-77-10-50 (Світ)

ТОВ "АППРО СКУЛ"
ЄДРПОУ 44991659
Адреса: м. Київ: вул. Січових Стрільців, 21